Logo en Placemat van het Wapen van Bronkhorst

Logo van Het Wapen van Bronkhorst Placemat van Het Wapen van Bronkhorst

 

Geschiedenis van de Stad Bronkhorst

Jachtopziener Meutstege laat een steenklomp zien half onder het gras. Dit was de plaats van het vroegere inrijhek van kasteel Bronckhorst.

Waar nu hoge bomen staan was de plaats van de trotsche burcht.

Zo was in 1901 de situatie bij het inrijhek. Toen reeds was de vervallen grootheid te zien. De vader van de tegenwoordige jachtopziener, Meutstege sr, was in die dagen de koddebeier van het landgoed. Rechts zijn woning en achter het hek de renstallen, die eens beroemde paarden herbergden

In 1896 bestond nog slechts een deel van het eens zo roemruchte kasteel, het voorgebouw, dat toe reeds in vervallen staat verkeerde. Omstreeks 1920 werden de laatste resten van Bronckhorst gesloopt.

De Molenaar van Bronckhorst, H.J.E. Breeukink, had ergens op zolder nog een oude reproductie van het kasteel Bronckhorst omstreeks 1700. Het werd opgediept en zijn zoon toont hier deze aardige historische prent.

Slotpoort van het kasteel Bronckhorst met op de voorgrond de brug over de gracht, die door historische gebeurtenissen de naam kreeg van “Spanjaardengracht”.

Hogerhuis in Bronkhorst

Het Hoge Huis in Bronckhorst is het gerestaureerde ontvangershuis van de vroegere kasteelheren en eigenlijk het enige gebouw uit die tijd dat geheel in takt is gebleven.

De hier getoonde gegevens en afbeeldingen zijn afkomstig van de placemats van Het Wapen van Bronkhorst.

Op dit placemat staat ook meer van de geschiedenis te lezen. Dit is de moeite waard.

De naam Bronckhorst werd omstreeks het jaar 1000 voor het eerst vermeld toen een nazaat van Bruncharus, de eerste graaf van Hameland een nederzetting met deze naam zou hebben gesticht. Sinds 1482 bezit Bronckhorst stadsrechten. Het stadje is planmatig opgezet aan de voet van het kasteel van de heeren van Bronckhorst. Tot de voornaamste bewaard gebleven oudheden behoren de kapel en een paar huizen met trapgevels, alsmede enkele woningen met houtwerk in de muren. Het kasteel, stadsmuren en de stadsgrachten zijn verdwenen.

De naam Bronckhorst was vroeger een begrip dat de samenging met strijd en onlust. In de 14e eeuw stonden de Bronckhorsten tegenover de Heeckerens in de Gelderse burgeroorlog. Beide partijen werden gesteund door een wisselend verbond van edelen en steden. Deze oorlog betrof niet alleen de adel maar werd ook ingegeven door sociale spanningen. Het was de tijd van veranderende krachtsverhoudingen tussen adel, kerk en burgerij. Ook elders in Nederland waren soortgelijke twisten. Dit leidde aan het eind van de 14e eeuw tot grotere invloed van de steden die een bemiddelende rol hadden gespeeld bij de twisten; in deze regio de Gelderse kwartierhoofdstad Zutphen. Bij de herindeling van de gemeenten ten tijde van Keizer Napoleon werd Bronckhorst onder bestuur van Steenderen gesteld. De stad werd in 1813 door Willen I weer zelfstandig gemaakt, maar in 1817 opnieuw herenigd met Steenderen. Anno 2005 telt Bronckhorst ca 155 inwoners, waarmee het de kleinste stad van Nederland is. De stad Bronckhorst valt vanaf 1 januari 2005 onder de gemeente Bronckhorst. Deze gemeente is ontstaan door het samenvoegen van de volgende gemeenten: Hengelo, Hummelo & Keppel, Steenderen, Vorden en Zelhelm. De gemeente telt ongeveer 38.000 inwoners, heeft een oppervlakte van ca 30.000 hectare en is daarmee de grootste plattelandsgemeente van Nederland.